Autoškola Brno právě pro Vás

Milí a vstřícní instruktoři

Autoškola Brno přistupuje individuálně ke každému svému žákovi. Záleží na rozhodnutí každého žáka, v jaké časovém sledu si bude jízdy a lekce plánovat. Každý má jiné časové možnosti, a každý potřebuje na vstřebání nových informací a dovedností rozdílný čas.

Samí profesionálové, kteří Vás naučí řídit

Autoškola Brno se dá v rychlém tempu zvládnout i za 3 týdny. Pohodlně se dají všechny lekce zvládnout za 6-8týdnů. Vše záleží na časové organizaci a na schopnostech. Na zažití některých návyků je zapotřebí delší časové období. Každému jde řízení jinak.

Teoretická výuka

Teoretická výuka v autoškola Praha probíhá v učebně v centru Brna. Celková délka je 10 hodin. Našim žákům poskytneme multimediální učebnici, a je možnost si koupit i knihu tištěnou. Hodiny probíhají v pondělí, úterý a ve středu.